Käyttöehdot ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Mobile Resources Group Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:N yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.8.2019. Viimeisin muutos 1.6.2021.

Hinta1.fi asiakkaiden henkilötietojen käsittely sekä markkinointiin liittyvä henkilötietojen käsittely.

Tietojenkäsittely

Rekisterinpitäjä

Mobile Resources Group Oy, PL 10, 20250 Turku

Rekisterivastaavan yhteystiedot

Hinta1.fi

Asiakaspalvelu@hinta1.fi

Rekisterin nimi

Hinta1.fi asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön yksiselitteinen suostumus ja asiakassuhteen muodostama, rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä sen osakkuusyhtiöiden ja yhteistyökumppaneiden luvan- ja kiellonvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisterinpitäjä ei käytä henkilötietoja automatisoituun päätöksentekoon.

Kuka käsittelee henkilötietojasi?

Mobile Resources Group Oy (PL10, 20250, Turku “me”) käsittelee henkilötietojasi, kun käytät Mobile Resources Group Oy:n tarjoamia palveluita.

Keneen voit olla yhteydessä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä?

Keneen voit olla yhteydessä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä?

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme sinusta seuraavia asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointia varten tarvittavia tietoja:

Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten:

Tarkempaa tietoa evästeistä on saatavilla evästekäytännöstämme, joka on saatavilla tästä.

Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojasi käsitellään asiakkuuteen perustuvan suhteen hallinointiin hoitamiseen, analysointiin ja kehittämiseen, kuten tietojesi ylläpitoon, tietojesi tarkastamiseen ja tarvittavien tietojen jakamiseen kanssamme sopimussuhteessa olevien yhteistyökumppaneiden kanssa, asiakasviestintään, sekä asiakaskyselyjen, esimerkiksi asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttamiseen.

Henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointia ja sen suunnittelua sekä kohdentamista varten. Markkinointia voidaan kohdentaa sinua kiinnostavaksi tietojasi analysoimalla. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää liiketoimintamme ja palveluidemme suunnitteluun ja kehittämiseen.

Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Käsittelemme tietojasi haluamiesi palveluiden toimittamiseksi ja asiakkuutta koskevien sopimusten valmistelemiseksi ja täytäntöön panemiseksi.

Käsittelemme tietojasi myös asiakassuhteen tai mahdollisen asiakassuhteen synnyttämän oikeutetun edun perusteella sekä lakisääteiseen velvoitteeseen perustuen.

Käsittelemme henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella, kun pyydämme sinulta markkinointilupaa suoramarkkinoinnin ja uutiskirjeen lähettämiseksi. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa klikkaamalla “poistu listalta” – linkkiä lähettämästämme viestistä tai ilmoittamalla asiasta kirjallisesti osoitteeseen asiakaspalvelu@hinta1.fi.

Siirrämmekö henkilötietojasi kolmanteen maahan?

Emme siirrä henkilötietoja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi?

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai lakisääteisten velvollisuuksiemme noudattamiseksi. Pääsääntöisesti säilytämme tietojasi yhden vuoden.

Kirjanpitoon sisältyvät henkilötiedot säilytämme kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt.

Mitä oikeuksia sinulla on?

Voit käyttää alla lueteltuja oikeuksiasi ottamalla yhteyttä sähköpostilla asiakaspalvelu@hinta1.fi

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Sinulla on lisäksi oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojesi käsittelystä.

Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme sinulle jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos pyydät useampia jäljennöksiä, voimme periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivästystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvityksiä.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus saada meidät poistamaan sinua koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivästystä, jos:

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siten, että henkilötietojasi saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi, jos:

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Sähköisen suoramarkkinoinnin lähettämisen voit estää klikkaamalla viesteissä olevaa “poistu listalta” linkkiä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksiasi.

Mistä saamme henkilötietosi?

Keräämme henkilötietojasi ensisijaisesti sinulta, kun asioit Hinta1.fi verkkosivuilla muun muassa internetlomakkeesta ja muista sähköisistä palveluista. Tietojasi voidaan kerätä myös osallistuessasi järjestämiimme markkinointikampanjoihin.

Kuinka varmistamme tietoturvan henkilötietojen käsittelyssä?

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

Emme ylläpidä manuaalisesti ylläpidettäviä aineistoja.

Ainoastaan niillä työntekijöillämme ja alikäsittelijöillämme, joilla on tarve käsitellä tehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy käsittelemiimme henkilötietoihisi.

Käyttöehdot

Yleiskuvaus

Tässä sopimuksessa osapuolet ovat sivusto: hinta1.fi (jäljempänä “palvelu”) ja palvelun käyttäjä (jäljempänä ”käyttäjä”).

Tällä sopimuksella sovitaan sivuston käyttöehdoista.

hinta1.fi, on sivusto internetissä, jossa on esillä useita lainaa tarjoavia yrityksiä.

hinta1.fi palvelun käyttäjät pystyvät tutustumaan eri luoton tarjoajiin, vertailemaan tuotteita ja hintoja.

Kaikki palvelussa annettavat tiedot on tarkoitettu vain informatiivisiin tarkoituksiin, eikä annettuja tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena, lääketieteellisenä tai sijoitusneuvontana.

Palvelu ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingosta, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen.

Sivustomme käyttäminen ei edellytä rekisteröitymistä tai muuta tunnistautumista.

Huomaa kuitenkin, että sivustollamme olevissa palveluissa asioiminen voi edellyttää rekisteröitymistä.

Luotonantajien noudattama käytäntö saattaa kuitenkin vaihdella tapauskohtaisesti.

hinta1.fi pyytää käyttäjää tutustumaan erikseen kunkin lainaa tarjoavan yrityksen soveltamiin käyttöehtoihin.

hinta1.fi internet-sivujen käyttö on sallittua vain, mikäli käyttäjä hyväksyy tämän käyttösopimuksen.

Palvelu on käyttäjälle maksuton.

Immateriaalioikeudet

Internet-sivuilla olevan aineiston kopiointi, julkaiseminen, edelleen jakelu tai tallettaminen ilman nimenomaista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista yksityistä käyttöä varten.

Jos väärinkäyttöä havaitaan, johtaa se oikeudellisiin toimenpiteisiin.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

Käyttäjän tulee käyttää palvelua Suomen lakien ja asetuksien mukaisesti.

hinta1.fi internet-sivulle saa linkittää Internetissä vapaasti.

hinta1.fi palvelun oikeudet ja velvollisuudet hinta1.fi ei myy eikä välitä sivustolla esiteltyjä tuotteita lainkaan käyttäjälle, vaan varsinainen sopimus tehdään itsenäisten lainaa tarjoavien yritysten omilla Internet-sivuilla tai kilpailuttajan sivuilla.

Käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä valitsemansa palvelun omilla internet-sivuilla olevat käyttöehdot ja tilauksia koskevat toimitusehdot.

Lainoja tarjoavat yritykset vastaavat palvelussa esitettyjen tuotteiden myynnistä ja toimituksista asiakkaille täysin itsenäisesti.

hinta1.fi ei vastaa millään tavalla palvelussa esitetyn aineiston (tekstit, kuvat) oikeellisuudesta, eikä luonnollisestikaan kolmannen osapuolen julkaisemasta aineistosta, johon palvelun internet-sivuilta on linkki.

Palvelun sisältö toimitetaan sitoumuksetta ja sellaisenaan.

hinta1.fi palvelu pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa.

hinta1.fi palvelu ei vastaa mistään mahdollisesta kulusta, menetyksestä tai vahingosta, joka aiheutuu näiden palvelujen käyttämisestä tai käytön estymisestä.

Palvelun käyttäjä hyväksyy sen, että palvelu toimitetaan sellaisena kuin se on ja sen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.

Palvelu ei takaa, että palvelu olisi virheetön tai keskeytyksetön.

hinta1.fi ei takaa, että palvelun kautta hankitut tuotteet tai palvelut vastaavat käyttötarkoitus- tai laatuodotuksia.

Tuotteiden tai palveluiden ostaminen tapahtuu käyttäjän ja kauppiaan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti, eikä palvelu hinta1.fi tai sen omistaja(t) ole missään vastuussa sopimuksen sisällöstä.

Sivusto ylläpidetään affiliate tuloilla.

Soveltaminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.